تبلت گرافیکی H1060P

  • یک تبلت کاملا حرفه ای
  • 8192 سطح فشار قلم
  • سطح وسیع کاربری
  • پشتیبانی از قابلیت تیلت
  • دکمه های قابل برنامه ریزی فراوان